Tamiller VAF

4: HÄLSOVÅRD

9. *** Grundläggande hälsovård ***

(9.1) Behöver jag kastrera min iller? Ta bort luktkörtlarna? Operera bort 
klorna?
(9.2) Vilka vaccinationer behöver mina illrar och hur ofta?
(9.3) Kan jag vaccinera mina illrar själv?
(9.4) Vilka undersökningar bör göras på mina illrar?
(9.5) Vad ska jag titta efter om jag undersöker mina illrar själv?
(9.6) Behöver jag borsta deras tänder?
(9.7) Är min iller för tjock (eller för smal)? Vad kan jag göra åt det?
(9.8) Är illrar verkligen så sjukliga som det verkar?
(9.9) Hur kontaktar jag Dr. Williams? Jag har hört att han kan hjälpa till med 
en diagnos.
(9.10) Vilka speciella behov har äldre illrar?

10. *** Problem att vara uppmärksam på och relaterad information ***

(10.1) Vilka varningssignaler ska jag titta efter?
(10.2) Varför kliar sig min iller så mycket?
(10.3) Vad gör jag åt min illers framfall av rektum?
(10.4) Min iller har haft konstig avföring ett par dagar. Vad kan vara fel?
(10.5) Vad är det som ser ut som ett blåmärke eller en orange fläck?
(10.6) Min iller tappar hår (enbart på svansen eller över hela kroppen).
(10.7) Vad är det för (svarta oljiga)/(rött vax)/(orange skorpor) fläckar på min 
illers svans/skinn?
(10.8) Hur bra tål illrar värme? Kyla?
(10.9) Hur blir jag av med lopporna?
(10.10) Hur ser jag om min iller har öronskabb? Vad gör jag åt det?
(10.11) Behöver jag oroa mig över hjärtmask? 
(10.12) Finns det något akutnummer vad gäller förgiftning?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9. *** Grundläggande hälsovård ***

------------------------------ 

(9.1) Behöver jag kastrera min iller? Ta bort luktkörtlarna? Operera bort 
klorna?

Illrar som är avsedda att ha som husdjur måste kastreras. Kastrering minskar 
betydligt den doft som hanar har, förhindrar att han markerar sitt territorium 
med illaluktande slem och gör honom även mindre aggressiv (hanar som löper kan i 
värsta fall döda andra illrar, även honor). Sterilisering (kastrering av honor) 
räddar honans liv, eftersom när hon väl börjar löpa kommer hon att behöva bli 
parad, annars kommer hon sannolikt att dö av anemi. Många har dock delade 
meningar om det är lämpligt att utföra operationen i mycket unga år, och 
föredrar i stället att vänta tills illern är åtminstone sex månader och har växt 
nästan färdigt. Det bör göras innan illern börjar löpa första gången, men 
bortsett från det är det ingen brådska. 

En hona kan också kastreras efter det att hon har börjat löpa, men om hon har 
löpt i en månad eller mer bör din veterinär ta ett blodprov först. Honor kan tas 
ur löpningen utan att betäckas med hjälp av en hormonspruta eller med parning av 
en haniller som är steriliserad (till skillnad från kastrerad). Båda dessa 
metoder kommer att leda till en falsk graviditet vilken kommer att vara 
tillräckligt länge för att få honan kastrerad. Inga av dem är dock bra 
långtidslösningar. 

Att föda upp illrar är svårt och tidsödande. Innan du ens funderar över 
uppfödning bör du ha ägt illrar i ett antal år, varit medlem i någon 
illerorganisation och tagit reda på så mycket du kan om uppfödning. Själva 
parningen är våldsam och honan har ofta problem vid födseln eller vid amning, 
och så vidare. Om du är seriöst intresserad av uppfödning, tala först med någon 
som har sysslat med det. Du kommer att behöva mer än en okastrerad hane 
tillgänglig (ifall din hona börjar löpa när din hane inte gör det) och mer än en 
hona tillgänglig (om du behöver en fostermamma för att den första honan har 
problem med mjölken) -- och var förberedd på att förlora några eller alla av 
valparna och eventuellt även mamman. Tragiskt men sant. Vill du lära dig mer om 
uppfödning eller var du hittar en bra uppfödare, skaffa ett exemplar av "the 
Breeder's Digest" genom att skicka $2.75 till P.O. Box 2371, Leesburg, VA 22075.

Det debatteras om bortoperation av luktkörtlarna är nödvändigt eller till och 
med till någon nytta, och vissa anser också att det är skadligt. Det är direkt 
dåligt för illerns hälsa att göra operationen innan den är 6 eller 7 veckor 
gammal, och det kan eventuellt vara skadligt i vilken ålder det än görs. Många 
anser att operationen inte tjänar något syfte, det vill säga att kastrerade 
illrar som inte sprutar luktar likadant vare sig deras luktkörtlar är 
bortopererade eller ej. Tänk på att, likt en skunk, en iller använder sin lukt 
om den är mycket stressad eller är väldigt amorös, men illrar kan inte spruta 
lika effektivt som en skunk, det luktar inte lika illa, och lukten försvinner 
snabbt. Hur ofta en iller sprutar och hur illa det luktar beror på den 
individuella illern, och olika människor har olika tolerans för lukten. Om du 
har möjligheten att välja kanske du bör vänta lite och se om du tycker att 
operationen är nödvändig i ditt fall.

Många djuraffärer i Amerika säljer kastrerade valpar utan luktkörtlar, medan 
många uppfödare säljer valpar som har blivit kastrerade men har kvar sina 
luktkörtlar. 

Illrar har klor liknande hundars, de går alltså inte att dra in som katters 
klor. Att operera bort klorna är en större och svårare procedur än på katter. 
Jag har bara hört om en handfull illrar utan klor, de flesta klarar sig bra, men 
några stycken hade svåra problem under lång tid efter operationen. Många känner 
starkt för detta, de anser att illrars klor aldrig ska opereras bort och de 
flesta håller med om att detta ska ses enbart som en allra sista utväg, när alla 
lösningar på ett problem har provats [5.2] utan resultat. Några få håller fast 
vid att operationen är till nytta och sist och slutligen är detta ett beslut du 
och din veterinär måste ta själva. 

------------------------------ 
(9.2) Vilka vaccinationer behöver mina illrar och hur ofta?

(I Sverige är SVAs rekommendation för vaccination mot valpsjuka att efter de tre 
valpsprutorna och ettårs sprutan räcker det med vaccinationer vart annat år. 
Rabies har inte funnits i Sverige på över hundra år och vaccination mot rabies 
görs därför normalt sett inte. /Camilla Englund)

Fervac-D eller Fromm-D vaccinering mot valpsjuka.

Tillverkaren rekommenderar sprutor (1 ml under huden) vid 8, 11, och 14 veckor. 
(Vissa veterinärer rekommenderar fyra sprutor med tre veckors mellanrum i 
stället.) Därefter en årlig spruta. Även om rabies är mer känd är vaccinationen 
mot valpsjuka mycket viktigare för illerns hälsa. 

Vuxna djur som aldrig fått vaccinationen eller där man inte vet vilka sprutor de 
fått, bör få två vaccinationer mot valpsjuka med tre veckors mellanrum och 
därefter en varje år. Om du vet att de blivit vaccinerade det senaste året 
räcker en spruta. 

Om du inte kan få tag på Fervac-D eller Fromm-D eller om din iller har haft en 
reaktion mot dem tidigare kan Galaxy-D vara ett möjligt tredje alternativ. Om du 
inte kan få tag på någon av dessa tar du risken att din iller inte är skyddad, 
eller värre, att han blir sjuk av vaccinet. Kontrollera i alla fall att det är 
ett vaccin mot valpsjuka som är ett MODIFIERAT LEVANDE virus, INTE ett som 
kultiverades i illersubstans. Kulturer från kycklingembryon är bäst. 

Imrab-3 rabies vaccin 

En underhudsvaccination vid 14-16 veckors ålder, avskilt från vaccinationer mot 
valpsjuka med 2-3 veckor, därefter årliga sprutor. Detta är samma rabiesvaccin 
som används på hundar och katter, så din veterinär bör ha det tillgängligt. Det 
räcker i tre år hos katter, men endast ett år hos illrar, främst därför att 
företaget inte har testat för att se hur länge det skyddar illrar. Detta är det 
enda godkända rabiesvaccinet för illrar. 

Kommentarer

Illrar behöver inte bli vaccinerade mot katters valpsjuka eller parvo. De 
behöver inte 5-stegs hundvaccin. 

De kan smittas av Bordetella (vanlig orsak till kennelhosta hos hundar), men det 
är mycket ovanligt och man vet inte hur effektivt vaccinet är på illrar. 
Vaccinera inte mot det såvida du inte ska hysa in dina illrar på en kennel, 
kanske inte ens då. Den intranasala vaccinet mot kikhostbacillen har vid vissa 
fall gett illrar sjukdomen. 

Det är bäst att ge vaccinationerna mot rabies och valpsjuka med ett par veckors 
mellanrum, eftersom det verkar öka risken att få en reaktion mot vaccinet om de 
ges vid samma tidpunkt. 

Om du vill ändra på din illers tid för vaccination, till exempel för att alla 
illrarna ska ta dem vid samma tidpunkt är det säkrast att ge ytterligare en 
vaccination så länge det har gått minst en månad sedan den senaste. 

De flesta stater erkänner inte vaccineringen mot rabies för illrar eftersom 
officiella undersökningar på "shedding time"? hos illrar inte ännu är gjorda. 
Detta innebär att även om din iller är vaccinerad kan den bli omhändertagen och 
avlivad om någon rapporterar ett bett. Om illern är vaccinerad kan detta dock 
göra att ett bett inte rapporteras i första taget, det kommer också självklart 
att skydda din iller från att smittas av rabies. (Även illrar som hålls under 
bra uppsikt rymmer ibland [8.9].) 

Reaktioner mot vaccin 

Liksom andra djur kan illrar ibland få reaktioner av vaccinationer, oftast sker 
detta vid den andra eller tredje kontakten av ett visst vaccin. Reaktioner är 
ovanliga och att separera rabiesvaccineringen från valpsjukevaccineringen med 
två veckors mellanrum anses minska riskerna, men reaktionerna kan dock vara 
livshotande. 

Det finns flera typer av reaktioner mot vaccin. Den farligaste, anafylaktisk 
reaktion, inträffar oftast inom en timme efter vaccinationen. Du kanske vill 
stanna hos veterinären 30-60 minuter efteråt för säkerhets skull. Titta efter 
kräkning, diarré eller inkontinens; tecken på illamående eller yrsel; mörka 
blåsvarta fläckar som sprids under huden; svårighet att andas; blekt eller rött 
tandkött, öron, trampdynor eller nos; kramper, konvulsioner eller svimningar; 
eller annat som ser oroande ut -- allvarliga reaktioner är svåra att missa. 
Återvänd till veterinären omedelbart, kanske behövs en spruta med antihistamin 
(Benadryl) eller corticosteroider (binjurebarkhormon) eller adrenalin. Illrar 
som haft mild till medium anafylaktisk reaktion av ett vaccin kan få 
antihistamin i förväg nästa gång, ett annat val är att byta till ett annat 
vaccin (från Fervac till Galaxy eller tvärt om, till exempel). Om din iller har 
haft en allvarlig reaktion bör du diskutera med din veterinär vad riskerna är om 
du låter din iller vara ovaccinerad. 

Många fördröjda reaktioner är inte farliga. Du kanske märker att din iller 
uppträder trött, visar symptom som liknar influensa, eller kanske även att hon 
kräks lite under en dag eller två efter vaccinationen. Så länge symptomen inte 
räcker längre än en dag och inte verkar extrema behöver du inte oroa dig. Om 
illern har svårigheter att andas, är mycket dåsig eller visar andra oroande 
symptom, ring eller uppsök din veterinär. Antihistaminer hjälper inte mycket när 
det är frågan om fördröjda symptom, men din veterinär kanske rekommenderar 
förbehandling av iller nästa gång ändå, om det skulle hjälpa. 

Jeff Johnston, en epidemiolog (om än inte specifikt för illrar), säger: 
En sak som inte är bevisad men är väl värt ett försök är att ge illern en kapsel 
med en liten dos vitamin E (säg 100 IU) några dagar innan injektionen. I stora 
doser hämmar vitamin E inflammatoriska reaktioner (det hämmar också vitamin K 
och blodlevring så varna din veterinär om blod skall tas av någon anledning). 
Det kan hjälpa till med att lindra eventuella reaktioner. Vitamin E är också 
inte särskilt giftigt, så 100 IU var tredje eller var fjärde månad skadar inte. 
[Använd inte mer än det; allt kan vara giftigt i tillräckligt stora doser.]
 
------------------------------ 

(9.3) Kan jag vaccinera mina illrar själv?

Det är inte att rekommendera. Att ge en injektion till en vridande eller 
nafsande iller är inte lätt. Även vana veterinärer med bra assistenter blir 
ibland bitna. En injektion på fel ställe kan också skada sciatic nerven och till 
och med paralysera illerns ben. Om din iller får en reaktion på vaccinet har en 
veterinär erfarenheten och utrustningen tillgänglig vilken kanske kan behövas 
för att rädda illerns liv. 

En licensierad veterinär behövs för att skriva på ett rabiescertifikat för att 
det skall vara lagligt. 

Den årliga turen till veterinären (eller de två om året för äldre illrar) [9.4] 
är också den bästa tidpunkten att få dina illrar kontrollerade för andra 
hälsoproblem. 

Dr. Bruce Williams, DVM, tillägger: 

Tyvärr är det så att vaccinationer är det som försörjer veterinären - sjuka djur 
gör det inte. De extra kronorna är det som betalar hjälpen, elektriciteten, det 
som betalar maten för upphittade djur som lämnas varje vecka hos veterinärer, 
eller hundar som ingen hämtar. Eller de djur som blir påkörda och inlämnade av 
barmhärtiga samariter. Om du nu har många illrar som ska vaccineras kan du 
kanske spara lite pengar genom att köpa vaccinet själv från tillverkaren och ta 
med dem till veterinären som ger dem. Du sparar i materialkostnader, men får 
ändå en veterinärs kunnande. Kontrollera med din veterinär så att han eller hon 
kan tänka sig en sådan lösning.

------------------------------ 

(9.4) Vilka undersökningar bör göras på mina illrar?

Dr. Bruce Williams, DVM, säger:

Jag vet att vissa veterinärer anser att ett djur som är tre år är 
geriatrisk och anser att en CBC [complete blood cell count], d.v.s. en 
blodkroppsundersökning, och ett fastande blodglukos krävs varje år, men som en 
som inte får några pengar på detta kan jag rekommendera att det inte behövs 
förrän vid 5 års ålder

Tre år är för ungt för att klassa en iller geriatrisk. Kom ihåg, dock, alla 
illrar är olika. Om du har en som är liten och svag, aldrig äter ordentligt, är 
långsam, och så vidare, kan ett årligt CBC och glukos vara bra varje år. Men om 
din tre- eller fyraåring är frisk är det inte nödvändigt. 

Vad gäller tandvård be din veterinär kontrollera tänderna och sedan rekommendera 
om något behöver göras. Det är inte alla illrar som behöver någon speciell vård, 
och om din fyraåring har levt på torrfoder hela livet är chansen stor att han 
inte behöver något ännu. 

Kom ihåg - en frisk tre- eller fyraåring behöver inte säkert årlig blodkontroll, 
men en sjuklig tvååring bör får det minst årligen.

------------------------------ 

(9.5) Vad ska jag titta efter om jag undersöker mina illrar själv?

Det är en god idé att kontrollera dina illrar själv då och då. Detta ska inte 
ersätta den årliga undersökningen hos veterinären [9.4], men du kan på detta 
sätt upptäcka saker innan det blir allvarligt. Varje gång du upptäcker någonting 
ovanligt, ta illern till veterinären. 

Börja med att undersöka din illers öron. De ska vara rena och skära, ser du vax, 
rengör dem. Om vaxet är svart eller har mörka fläckar kan illern ha öronskabb 
[10.10]. Kontrollera brosket så det inte är svullet eller förvridet. Kontrollera 
ögonen, de ska vara klara och alerta utan hinna eller utsöndring. (Illrar har 
ett andra ögonlock som kan synas som en blå-vit kant runt ögat.) Känn noggrant 
runt nacken, halsen och kinder, så inga svullnader eller knölar finns. Titta på 
tandköttet som ska vara rosa och se friskt ut, och tänderna så de inte har 
mycket tandsten eller missfärgningar. Morrhåren ska vara långa och starka, inte 
sköra eller avbrutna. 

Håll nu illern under frambenen med bakbenen på ditt knä eller på ett bord. Dra 
händerna försiktigt längs illerns kropp, känn efter knölar. Du kan också 
kontrollera muskelmassan och vikt på detta sätt. Du bör känna revbenen men inte 
se dem, och iller ska kännas fast och smidig, inte lös, slapp eller utmärglad. 
Dra mjukt på illerns ben för att känna om det finns knölar eller svullnader på 
ben, knän eller tassar; illern bör dra åt sig benet mot kroppen. Trampdynorna 
ska vara rosa och mjuka, de kan ha förhårdnader, men inte vara irriterade eller 
med sprickor. 

Din illers beteende är också en god vägvisare på hennes generella hälsa. Mycket 
sovande är normalt, och äldre illrar drar ner på tempot något, men de ska alltid 
vara nyfikna, alerta och lekfulla. Alla förändringar i normala vanor kan vara 
tecken på ett problem. 

------------------------------ 

(9.6) Behöver jag borsta deras tänder?

Illrar får plack och tandsten på sina tänder. Du kan se det som mörka fläckar på 
kindtänderna om du försiktigt lyfter på illerns övre läpp. Du kan själv begränsa 
det genom att borsta deras tänder med en tandkräm gjord för husdjur och en liten 
djurtandborste två gånger i veckan, speciellt efter att de fått något gott som 
innehåller socker eller är kladdigt. 

Den torra mat som de flesta illrar äter hjälper också till att hålla tänderna 
rena; illrar som äter mjuk mat under lång tid behöver få sina tänder rengjorda 
oftare. Det är dock så att oftast börjar tandsten och plack under tandköttet och 
det krävs ordentlig rengöring av en veterinär för att få bort det. Arbetet blir 
enklast och mest noggrant om illern är sövd [12.5] under rengöringen; illrar 
tolererar isofluran bra och riken att söva dem är liten. En professionell 
rengöring bör göras varje till vart tredje år, beroende på hur smutsiga tänderna 
blir. 

------------------------------ 

(9.7) Är min iller för tjock (eller för smal)? Vad kan jag göra åt det?

Illrar finns i olika storlekar och kroppsformer. En frisk vuxen hane är normalt 
mellan 900 g to 2.25 kg, och en hona mellan 340 g till 1.1 kg. Illrar, speciellt 
hanar, ökar ofta i vikt (upp till 40% av deras vikt) på vintern och förlorar det 
igen på våren. Vissa illrar är också knubbigare än andra. Om du drar med handen 
längs illerns sida bör du känna musklerna spela lite och kunna känna revbenen, 
men de ska inte sticka ut eller kännas för benigt. Små fettvalkar är vanliga på 
vintern. Om illern känns mjuk och plufsig eller ser päronformad ut, kan hon vara 
överviktig, eller helt enkelt ha dåligt med muskler på grund av för lite motion. 

Om du tror att din iller är överviktig, förvissa dig om att han inte har något 
annat hälsoproblem som får det att se ut som fetma. Om vikten inte är jämt 
fördelad, speciellt om du känner en stor massa eller en mängd små knölar i 
magen, kan han ha en förstorad mjälte. Han kan också ha hjärtproblem vilket kan 
orsaka att vätska samlas i magen [1.1]. Såvida du inte är helt säker på att han 
bara är överviktig och inte har några andra hälsoproblem, ta en tur till 
veterinären för säkerhets skull. 

Om din iller är överviktig behöver han äta magrare mat och få mer motion. För 
att minska på kaloriintaget kan du blanda hans vanliga mat med ett 
kvalitetsfoder för katter (istället för kattungar) eller Totally Ferret "Older 
Ferrets". Du behöver hålla protein och fett högt, men inte riktigt på toppen av 
den rekommenderade skalan. [6.1]. Blanda i det nya fodret gradvis så accepteras 
det oftast bättre. Minska självklart också på antalet godisbitar som innehåller 
mycket kalorier, speciellt socker och de som är designade för att öka i vikt. 
(NutriCal, FerretVite, etc.) För att han ska få mer motion ska du se till att 
han inte tillbringar alltför mycket tid i sin bur, speciellt då många illrar 
äter när de är uttråkade. Lek med honom så mycket som möjligt, speciellt lekar 
som tafatt; tycker han om att komma ut kanske du ska ta med honom på korta 
promenader varje dag. 

Om din iller är för mager kan det finnas ett underliggande medicinskt problem. 
Förutom självklara saker som diarré och kräkning kan många illrar förlora 
muskelmassa, speciellt i bakdelen. Om din iller verkar äta och fortfarande är 
för smal, ta honom till en veterinär för att ta reda på vad som är fel. 

Å andra sidan kanske han inte har ätit på grund av illamående, täppt av en 
förkylning eller allergi, eller på grund av att han är stressad av någon ändring 
i sin omgivning. Han kanske inte tycker om sin nya mat, eller påsen han fått 
maten från kanske har blivit dålig. Om han inte äter och du nyligen ändrat på 
något, försök ändra tillbaka; fungerar inte det ta honom omedelbart till en 
veterinär. 

"Duck Soup" [12.8] och andra saker [12.7] har föreslagits som bra sätt att få 
lite kött på benen på en konvalescent iller eller att övertyga en iller att äta. 

------------------------------

(9.8) Är illrar verkligen så sjukliga som det verkar?

Nejdå, de är faktiskt ganska tåliga djur. Det är alltid bra att veta vilka 
tecken på sjukdom som finns och alla arter har vanliga problem som dyker upp hos 
äldre individer, men de flesta illrar lever år ut och år in och blir inte ens 
förkylda. 

En stor del av diskussionerna om illrar på alt.pets.ferrets, rec.pets och  
Ferret Mailing List (FML) [1.3] har att göra med hälsoproblem, och det är lätt 
att få uppfattningen att illrar ständigt är sjuka. 

Som Dr. Bruce Williams, DVM, lägger fram det: 

Illrar är inte mer sjukbenägna än andra djur, de har dock kortare livslängd, så 
problemen dyker upp mer frekvent. Det är också så att de flesta av oss har 
mellan två och femton djur, och många har ännu fler eller driver ett härbärge. 
När du sysslar med så stort antal djur kommer du proportionerligt ha fler 
hälsoproblem. 

Det är också så att FML har flera veterinärer som ger råd om hälsa. Vi är kända 
som ett ställe där man kan få snabba svar på frågor om ditt djurs hälsa och 
många av oss är också involverade i hälsovård för många av de djur du läser om. 

En annan sak man ska tänka på är att många på FML bor i områden där veterinärer 
inte alltid är så vana vid illrar och deras sjukdomar, så FML är ett bra ställe 
att få andras synpunkter och råd för veterinärer. Jag loggar allt mellan 3-8 
telefonsamtal varje dag [9.9] gällande illrar från veterinärer runt om i landet. 

Alla sorters djur som du kan välja som husdjur kommer att ha benägenhet för 
vissa sjukdomar. Illrar bör förväntas få sjukdomar de är mottagliga för också. 
Det är dock så, och de flesta människor på FMLen kommer att hålla med om det, 
att fördelarna med att ha iller väger mycket tyngre än riskerna.

------------------------------ 

(9.9) Hur kontaktar jag Dr. Williams? Jag har hört att han kan hjälpa till med 
en diagnos.

Dr. Bruce Williams, DVM, är en expert på illrar. Han arbetar på Armed Forces 
Institute of Pathology. Han driver också ett patologiskt laboratorium, AccuPath, 
på sin fritid. Han kan kontaktas på AccuPath@primenet.com (ny adress sedan 9/9 
1997), eller williams@afip.mil.

Var snäll och skriv ditt telefonnummer i ditt email, eftersom komplexa frågor 
oftast är lättare att besvara över telefonen. Det krävs inget 
konsultationsarvode, men han säger "På grund av det stora antal samtal jag får 
måste jag be den som vill ha mitt råd betalar telefonkostnaden för kontakten med 
respektive illerägare och dess veterinär." 

Vävnadsprover av alla slag kan sändas till Dr. Williams på AccuPath för 
expertbedömning till låg kostnad som dessutom har kort leveranstid. Email 
<AccuPath@primenet.com> eller ring (301) 299-8041 för mer information.

------------------------------ 

(9.10) Vilka speciella behov har äldre illrar?

[Denna information har lämnats av Sukie Crandall.] 
Den ålder en iller ska betraktas som en senior varierar från en iller till en 
annan. Vissa femåringar är lika aktiva som de var vid tre år, medan andra verkar 
lugna ned sig och gå i illerpensionering. Nästan alla illrar är gamlingar vid 
sju, men många klarar sig bra flera år till. Det finns tre viktiga saker du 
måste tänka på när det gäller äldre illrar: Fysisk hälsa, diet, mental hälsa. 
Först ska du låta göra en full medicinsk kontroll på din iller, inkluderat 
blodprov. Beroende på resultat kanske du ska ändra kontrollerna till var sjätte 
månad. 

Även om äldre illrar ibland har problem med att äta torrfoder är det klokt att 
inte helt ta bort det, eftersom det håller din illers tandkött och tänder 
friska. Vissa säger att Totally Ferrets foder "Older Ferrets" är bäst. Det finns 
ingen orsak varför du inte kan utöka torrfodret med något av recepten på "Duck
Soup" [12.8]. 

Försäkra dig om att din iller har mycket att göra, många ihoprullade sockor att 
gömma (varvid du naturligtvis måste flytta på dem så han kan fortsätta leken), 
rör att springa i, och så vidare. Lek med honom så mycket du kan varje dag och 
ge honom saker som håller honom alert och vaken. Det kan var allt från 
kulinariska örter i en låda för honom att gräva och rulla i, till konster, eller 
några enkla barriärer att överkomma. Motion är bra! Mental träning är också bra. 
Äldre illrar verkar ofta behöva mer uppmärksamhet än unga, så sätt av en del av 
din tid enbart för din iller varje dag. 

Även om din iller är sjuk, ge honom lite självstyre också. Att ha någon som 
kontrollerar alla dina val gör livet tråkigt för vem som helst.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10. *** Problem att hålla uppkik över och relaterad information  ***

------------------------------ 

(10.1) Vilka varningssignaler ska jag titta efter?

Det finns en översikt på icke-smittsamma, parasitiska, smittsamma och 
cancerogena hälsoproblem hos tamillern [11.2.4], och även kortfattade 
förklaringar på några av de vanligaste [11.1]. 

Observera: Jag är inte en veterinär. Jag har inte ägt illrar särskilt länge. 
(Dr. Bruce Williams å andra sidan *är* en veterinär och expert på illrar.) Det 
som följer är inte på något sätt en heltäckande lista på symptom på sjukdomar 
hos illrar. Några av de vanligaste problemen är dock ofta åtföljda av dessa 
symptom. Om du noterar någon av dessa, eller någon annan form av ovanligt 
beteende, kontakta din veterinär. Tänk även på att illrar är små. Även om de 
vanligtvis är friska kan de flesta sjukdomar eller problem bli livshotande på 
förvånansvärt kort tid, så misstänker du något problem, gå till veterinären 
omedelbart. 

Slöhet, ointresserad av att leka, aptitlöshet, matta/glasartade ögon, etc.
Symtomatiskt vid flera olika problem. 

Avsaknad av avföring.
Om det har varit ovanligt länge sedan din iller gick på lådan (eller något annat 
hörn) och gjort ifrån sig kan han ha förstoppning. Om det går 24 timmar utan att 
han gör ifrån sig bör du ta honom till veterinären omedelbart. Tänk på att en 
iller kan ha avföring under så lång tid som en dag även om han har en 
förstoppning, det som åts innan förstoppningen uppkom kan fortfarande komma ut.

Dr. Bruce Williams, DVM, tillägger: Vanligen än [orsaken på avsaknad av 
avföring] avsaknad av matintag orsakat av något annat än blockering. Illrar går 
vanligen på lådan tre till fyra gånger per dag. Ägare bör kontrollera att normal 
avföring är resultatet, även om den ibland kan vara lite lös. Var också 
uppmärksam på trådliknande avföring. Illrar med förstoppning kan ibland 
fortfarande ha avföring som är mycket tunn - som stiftet till en blyertspenna. 
Noggrann illersäkring [5.1] är dock viktigare än granskningen av avföring.  

Svullen eller smärtsam buk
Uppsvällningar kan orsakas av flera problem såsom hjärtproblem, förstoring av 
mjälten eller fetma. Smärta kan orsakas av flera sjukdomar, men det vanligaste 
är blockering av tarmar vilket orsakas av inmundigande av något som inte kan 
smältas, som en tvättsvamp eller suddgummi. Alla förstoppningar orsakar inte 
buksmärta. 

Ändringar i toalettvanor
Plötslig vägran att använda en toalåda eller ökat antal missar mot normalt, 
tecken på obehag eller oro när lådan används, konstiga färger eller konsistens 
på avföringen [10.4] eller urinen, kan vara tecken på många problem. Stress, 
kanske på grund av förändringar i omgivningen kan också vara orsaken.

Knölar på kropp eller tassar.
Dessa kan vara cystor eller infektioner, de kan också ha med tumörer att göra, 
vanligen godartade men ibland elakartade. De kan också vara tecken på 
näringsproblem eller reaktion mot ett vaccin. Kontrollera alla svullnader eller 
knölar och låt eventuellt en veterinär ta bort dem. Allt som tas bort bör sändas 
till en patolog. För mer information, se Illerns Medicinska VAF om Hudtumörer 
[1.1]. 

Svårigheter att använda bakbenen, konstig gång, orörlighet.
Oftast är detta tecken på tumörer på binjurarna eller de langerhansska cellöarna 
(insulinoma), eller ledinflammation hos äldre illrar. Det kan också vara en 
skadad rygg, resultatet av att ha blivit trampad på, sutten på, klämd i en dörr, 
eller dylikt. Illrar har mycket böjliga ryggrader, men de skadas lätt. 

Dr. Bruce Williams, DVM, säger om svaghet i bakben: 

Detta är en vanlig upptäckt hos äldre djur av många raser - den vanligaste 
orsaken är degenerering av nerverna i ryggraden eller de som förser benen med 
nerver. I de flesta sådana fall finns det ingenting man kan göra, men det 
resulterar också sällan till förlamning, enbart varierande grader av svaghet. 

Överhettning
Illrar tolererar inte höga temperaturer bra. De (liksom alla djur) skall ALDRIG 
lämnas i en varm bil, och om du håller dem utomhus se till att erbjuda skugga 
och mycket vatten på sommaren. Tillåta att de sover under varma element kan 
också vara riskfyllt. Temperaturer över 26 grader Celsius kan bli livshotande 
för illrar utan skugga och svalt vatten [19.8]. 

Lös hud och matta ögon
Orsakas oftast av uttorkning, vilket är allvarligt hos ett så litet djur. Se 
till att din iller dricker mer, ta honom till en veterinär för att ge honom 
vätska under huden och sök efter den underliggande orsaken.

Oförklarligt håravfall
Inte den vanliga säsongsfällningen, vilken skall inträffa två gånger per år (den 
exakta tiden kan variera på grund av belysningsförhållandena inomhus), men 
allvarlig hårförlust, speciellt om mer än svansen är involverad [10.6]. 

Kramper
Det är ganska uppenbart att dessa indikerar något problem. Oftast är detta vad 
som resulterar när insulinoma i bukspottskörteln orsakar extremt lågt 
blodsocker, men det finns också andra orsaker.  

Diarré [10.4] 
Detta kan vara allvarligt, eftersom illrar lätt blir uttorkade. Diarré kan 
orsakas av mjölkprodukter som innehåller laktos vilket illrar ofta inte kan 
tolerera, eller av ett flertal olika sjukdomar. Grön eller orange eller bitar av 
slem innebär bara att maten inte tillbringade den normala tiden i 
matsmältningssystemet, inte att det behöver vara ECE (Epizootic Catarrhal 
Enteritis, "Grönt Diarré Virus"), men vill du ha mer information om det, se 
Illerns Medicinska VAF om ECE [1.1]. 

En sak du kan göra för milda fall, speciellt efter att du har rådfrågat din 
veterinär, är att ge Pepto Bismol. De flesta illrar tycker inte om smaken på 
vätskan, men du kan ge dem 1/15-del av en tablett krossad och blandad i deras 
mat i stället. En apotekare som får blanda medicin kan också ändra vissa mått så 
att smaken minimeras eller döljs. Ring 1-800-331-2498 för att hitta närmaste 
apotek. Dr. Mike Dutton föreslår receptet på anti-diarré medicinen Amforol i de 
fall Pepto Bismol inte hjälper.

Kräkning
Illrar kräks ibland av upphetsning, stress, förändringar i maten eller av att 
äta för mycket, men om det återkommer eller om det finns spår av blod, kontakta 
en veterinär. Under fällningen kan illrar ibland spotta upp lite på grund av hår 
i halsen. Det kan avhjälpas med Petromalt [6.2]. 

Nysningar, rinnande nos, vattniga ögon, matthet
Ja, illrar kan smittas av människors förkylning. De vilar vanligen mycket och 
dricker en hel del. Ett veterinärbesök är antagligen en bra idé, speciellt om 
förkylningen ser ut att vara allvarlig eller varar längre än ett par dar. Enligt 
Dr. Susan Brown, "Antihistaminsprodukten Chlor-Trimeton kan användas, 1/4 
tablett två gånger om dagen vid nysningar som kan hindra sovande eller ätande." 

Avbruten tand
Om enbart tippen är av kan tanden missfärgas något men det är inget att oroa sig 
över. En större avbrytning orsakar smärta, en tand som ser sjuk ut och 
eventuellt tandköttsproblem. I sådana fall bör tanden tas om hand (rotfyllas 
eller tas bort) av en veterinär.

Envist hackande eller hostande
Enstaka hostningar kan orsakas av damm eller svalda hår och kan avhjälpas med 
lite hårbollsmedel. Hosta som orsakas av förkylning kan behandlas med 
hostmedicin för barn; fråga din veterinär efter rekommendation och dosering. En 
envis hosta är troligtvis en infektion i luftvägarna, troligtvis orsakad av 
virus. Feber, gul eller grön vätska från ögon eller nos, eller nästäppa 
indikerar bakteriell infektion. I båda fallen bör en veterinär uppsökas. En 
ytterligare möjlighet är hjärtproblem. För mer information, se Illerns 
Medicinska VAF om Hjärtproblem [1.1].

Svullen vulva
Hos en okastrerad hona innebär det troligen att hon börjar löpa, speciellt om 
det är på våren. När det gäller unga kastrerade illrar, under 18 månader, är det 
vanligaste problemet att delar av äggstocken missades under kastreringen och har 
börjat producera hormoner. Dessa delar kan vara spridda i buken. När det gäller 
äldre illrar är den vanligaste orsaken till svullen vulva binjureproblem, 
vanligen cancer. För mer information, se Illerns Medicinska VAF om 
Binjureproblem [1.1].

Återfallande till parningsbeteende (hos kastrerade hanar)
Den vanligaste orsaken för kastrerade hanar att försöka para sig, läcka urin 
eller markera revir, bli aggressiva eller få erektioner är ovanliga 
hormonproduktioner som orsakas av problem med binjuren. För mer information, se 
Illerns Medicinska VAF om Problem med binjuren [1.1]. Andra orsaker inkluderar 
kryptochidism (en testikel som aldrig föll ned i pungen och därför aldrig togs 
bort) eller urinblåsstenar. Behandlingen för dessa problem är operation. 

------------------------------ 

(10.2) Varför kliar sig min iller så mycket?

Illrar verkar vara kliiga små djur, och en viss del kliande är normalt. Även att 
vakna ur djup sömn för akut kliande är normalt. För mycket kliande kan dock vara 
tecken på olika problem. 

Om det är loppor kan du troligtvis se lopporna eller "loppdamm" (bitar av torkat 
blod) om du tittar noggrant. [10.9]. Andra möjligheter inkluderar kvalster, 
bakteriella infektioner eller svampinfektioner, torr hud, allergier mot mat 
eller rengöringsprodukter, eller näringsbrist. Överdrivet kliande kan vara 
tecken på en allvarlig sjukdom, såsom valpsjuka [1.1], så kontakta en veterinär 
om du är osäker. I vissa fall kan en liten dos av Benadryl för barn hjälpa, men 
tala med din veterinär innan du tar till medicinering. 

------------------------------ 

(10.3) Vad gör jag åt min illers framfall av rektum?

Diarré, förstoppning, irritation efter operation (speciellt vid borttagandet av 
analkörtlarna), och andra saker kan orsaka att illern trycker på mer när han ska 
uträtta sina behov, vilket i sin tur kan trycka ut en del av ändtarmen ur 
illerns anus. Det påminner om hemmoroider, men just den vävnad som leder till 
hemmoroider hos människor existerar inte hos illrar. 

Om enbart en liten del sticker ut (1-3 mm), kan en mjukare diet och krämer som 
till exempel Preparation H hjälpa. Om det finns andra symptom (förstoppning, 
smärta, diarré, rodnad eller svullnad), eller om mer än 3 mm sticker ut, låt en 
veterinär titta på det.

------------------------------ 

(10.4) Min iller har haft konstig avföring ett par dagar. Vad kan vara fel?

Kanske ingenting. Om du inte ser någon avföring alls kan han dock ha fått 
förstoppning. 

Enligt Dr. Bruce Williams, DVM: 

Illrar är ibland oförsiktiga med vad de äter, och kan få tag på något som inte 
är bra för tarmar och matsmältning. De kan få lös eller missfärgad avföring, och 
om ingen föda tas in under en dag eller så kommer avföringen att minska i volym 
och bli tunnare. Så länge som de leker och agerar normalt kan de vanligen klara 
detta i 48-72 timmar. Om det håller på längre än detta eller om deras 
lek/sovcykel blir påverkad är det dags att låta veterinären kontrollera läget. 

De flesta problem löser sig inom 72 timmar. Går det längre tid än så börjar 
läget bli akut. (Håll däremot uppsikt efter mörk tjärliknande avföring - den är 
mer än bara missfärgad och indikerar interna blödningar. Om du någonsin ser 
dessa - uppsök din veterinär. Likaså för ymnig grön diarré.) En en- till 
tvåveckors behandling av Laxatone är en bra idé när det har varit förändringar i 
avföringen. Om det finns någon främmande substans i ändtarmen hjälper detta att 
få ut det, det skadar i alla fall inte. 

Jag råder alla - släng inte den abnormala avföringen utan att gå igenom den (ta 
isär avföringen i en skål med vatten) och se så det inte finns något främmande i 
den. Det kan låta äckligt men det kan hjälpa dig att få reda på om din iller 
äter något den inte borde. 

Dr. Charles Weiss, DVM, tillägger att parasiter i tarmar såsom giardia och 
coccidia kan ibland vara orsaken även om det inte är vanligt. Till och med 
lymfosarkoma kan orsaka underlig avföring. Båda dessa orsaker brukar vara orsak 
till ytterligare symptom, dock. 

------------------------------ 

(10.5) Vad är det som ser ut som ett blåmärke eller en orange fläck?

Om din iller nyligen blev rakad av någon anledning eller just har avslutat 
fällningen [8.4], är det troligtvis toppen på de nya hårstråna som börjar växa 
ut. På mörka illrar ser det blåsvart ut, på albino och andra ljusa illrar ser 
oftast orange ut. Vänta en dag eller två och du kommer troligtvis att se stubben 
börja komma ur huden. 

------------------------------ 

(10.6) Min iller tappar hår (enbart på svansen eller över hela kroppen).

Håravfall enbart på svansen är normalt inget att oroa sig över. Det kan vara 
orsakat av stress, såsom av förändringar i omgivningen eller att ett nytt djur 
har anlänt i hemmet. Även de normala säsongsförändringarna i pälsen [8.4] kan 
orsaka så mycket stress att din illers svans är helt naken, ibland kan det ta 
flera månader innan pälsen växer tillbaka. Detta säsongsbetonade fenomen 
"råttsvans" uppkommer ofta tillsammans med små svarta prickar [10.7]. 

Om din iller förlorar hår på andra ställen är något fel. Förutom 
säsongsfällningen, är utan tvekan den vanligaste orsaken till håravfall hos 
illrar i alla åldrar en binjureassocierad endokrinapati. En allvarlig, men 
botbar sjukdom hos binjurekörtlarna. Även om håret växer tillbaka vid nästa 
säsongs fällande är det troligtvis ett binjureproblem. Det finns en separat 
Illerns Medicinska VAF för binjuresjukdomar, vilken du bör titta på om du 
misstänker att din iller har detta problem [1.1]. 

Andra möjligheter innefattar dålig näring, loppor, ett allvarligt 
kvalsterproblem, en bakteriell eller svamp infektion, torr hud, eller allergier 
mot mat, sköljmedel eller rengöringsmedel. 

------------------------------ 

(10.7) Vad är det för (svarta oljiga)/(rött vax)/(orange skorpor) fläckar på min 
illers svans/skinn?

Rödsvart vax eller svarta prickar på svansen

Illrar får ibland små svarta prickar på sina svansar, detta följs ofta av 
rödsvart vax och håravfall. Prickarna ser ut ungefär som pormaskar, och ofta är 
det ungefär vad detta är. Noggrann rengöring, kanske med ett medicinskt 
rengöringsmedel (utspädd benzoyl peroxid schampo eller kräm fungerar bättre än 
de med koltjära eller sulfur) som din veterinär kan rekommendera bör hjälpa. Var 
beredd på att det kan ta flera veckor. Detta är oftast ett säsongsproblem som 
försvinner av sig själv efter ett par månader.

Orange skorpor

Dr. Bruce Williams, DVM, säger: 

En orange avflagnande missfärgning av huden är en icke-specifik åkomma hos 
illern. Flagnandet av huden innebär att huden inte faller av i små mikroskopiska 
flagor (en till flera celler i taget) som det normalt gör. När du ser en skorpa 
betyder det att det normala sätt en iller nöter ut sin devitaliserade överhud 
[död hud] har försämrats. 

Vad gäller orsaken kan många saker vara ansvariga - hudparasiter, loppor, 
öronskabb, bakteriella infektioner i hårsäckarna, svamp, endokrina sjukdomar, 
till och med valpsjuka.

Mindre hudproblem såsom dessa är vanligare med åldern. De kan uppstå på grund av 
dålig skötsel, överdrivet badande (mer än en gång i veckan eller var tionde 
dag). De flesta fall är orsakade av milda bakteriella infektioner. vid 
Applicerandet av ett milt baktericidalt schampo en gång i veckan kan ge gott 
resultat. Andra tester som kan göras vid diagnosen av din veterinär bör 
inkludera hudskrap och svampkultur. Om alla tester är negativa och en fyra 
veckors lokalbehandling inte hjälper är nästa steg att ta biopsier och sända dem 
till ett patologiskt laboratorium för mikroskopisk undersökning. Allergier är 
ytterligare en möjlighet, och området runt bett, vare sig de är orsakade av 
loppor eller annat djur, kan anta en rosa eller orange färg av torkat blod. 

------------------------------ 

(10.8) Hur bra tål illrar värme? Kyla?

Illrar tål inte värme bra. Även temperaturer över 27 C (80 F) kan orsaka 
problem, och äldre illrar kan vara ännu mer känsliga. Det första man ska göra är 
naturligtvis att förhindra exponering för värme i första taget genom att ha 
tillgång till skugga och mycket av svalt vatten. Om du lever i ett varmt klimat 
måste du tänka på att din iller behöver speciell omvårdnad under sommaren. Lämna 
aldrig en iller i bilen på sommaren. Öppna bilfönster hjälper inte. 

Det finns några sätt att hålla din iller sval om du inte har luftkonditionering. 
En fläkt är ju en uppenbar idé, men om du inte kan blåsa in svalare luft gör den 
inte mycket för en iller som inte svettas. En plastflaska med is som är inlindad 
i en handduk kan hjälpa. Du kan också lägga en fuktig handduk över buren, ställ 
en hink med vatten ovanpå, placera en mindre handuk, också den fuktig, längs 
sidan på hinken så att en ände är på botten av hinken och den andra på handduken 
över buren. Den mindre handduken fungerar som en veke som håller handduken 
fuktig och buren blir svalare genom avdunstningen. 

Illrar som har för varmt kommer först att flämta, sedan bli lealösa och därefter 
förlora kontakt med omvärlden. Det första du måste göra är att få illern från 
den varma platsen och långsamt kyla ned honom. Svalt vatten är bäst, inte för 
kallt, illerns kroppstemperatur kan falla för snabbt och för lågt utan att han 
kan göra något åt det. Allt du kan få honom att dricka är bra, men tvinga aldrig 
i dryck i ett medvetslöst djur. 

Efter dessa akuta åtgärder tar du ditt djur till veterinären omedelbart. Även 
illrar som verkar må bra igen kan dö av den chock de varit utsatt för 48 timmar 
senare. Saker du ska vara uppmärksam på är tjäraktig avföring och kräkningar. 

Å andra sidan klarar illrar kyla bra. Om de har vinterpäls är de tillfreds att 
bo i ett svalt rum, säg runt 15 C (60 F). De är väl rustade för att vara utomhus 
i kallt väder, och många älskar att leka i snö. Ta dock inte ut dem i riktigt 
kall (mycket under frystemperatur) eller blöt väderlek, och ta in dem om de 
börjar skaka mycket, krafsa på dörren eller försöker klättra upp i din kappa. 

------------------------------ 

(10.9) Hur blir jag av med lopporna?

Även om din iller aldrig är utomhus kan du föra in loppor eller deras ägg på 
dina skor eller kläder. 

Det finns en hel FAQ som handlar om att få bort loppor och fästingar från ditt 
husdjur och ditt hem. Den distribueras till nyhetsgruppen på usenet rec.pets. Du 
kan också få det via FTP (det vill säga, ftp till rtfm.mit.edu och få filen), 
eller genom att sända ett email till 
<mail-server@rtfm.mit.edu> med 
SEND usenet/news.answers/pets/fleas-ticks i medelanderutan (tom ärenderuta). 

Generellt är det så att de produkter som är till för kattungar är säkra även för 
illrar. Använd ingenting som innehåller organiska fosfater eller 
petroleumdestillater. Var extra försiktig med sprayer eller saker som man doppar 
ner djuret i. Schampo är mycket säkrare. Följ instruktionen på flaskan noggrant.

Dr. Bruce Williams, DVM, tillägger: 

Du kan använda en fastighetsspray runt buren, men ofta krävs det att det 
"bombas" också. Be din veterinär om en "bomb" som innehåller en regulator mot 
lopptillväxt. Detta kommer att tillåta dig att slutföra arbetet med två 
applikationer - en för att döda de vuxna lopporna och larverna, den andra efter 
två veckor för att ta dem som kläcktes sedan den första sprayen. (Avlägsna 
naturligtvis dina illrar när du ska bomba...) Loppor kan vara irriterande - 
innan du bombar, tvätta alla illrarnas sängkläder och dammsug noggrant så du 
bara behöver göra det två gånger... 

De flesta "insektsbomber" har inte så stark kvarvarande effekt att de skadar din 
iller. Vi "bombar" vårt hem med jämna mellanrum mot loppor och två timmar senare 
springer illrarna och hundarna omkring i huset. 

Tecken på problem - aptitlöshet, magar som låter, diarré, kräkning, saliverande, 
pupiller som är hopdragna, snavande. Du får antagligen inte se något av detta, 
men det kan vara bra att veta vad man ska titta efter...

Långsiktig behandling mot loppor

Ingen av de tre vanliga långsiktiga behandlingarna mot loppor -- Program, 
Advantage, och Frontline -- har blivit testade på illrar, så du använder dem på 
egen risk. Många har dock använt dem på sina illrar utan problem. Minst en 
veterinär föredrar Advantage eftersom det är helt utvärtes och aldrig kommer in 
i illerns blodomlopp. 

Program används i den dos som är beräknad för katter per kg, och ges månatligt. 
Medicinen cirkulerar i blodet och hindrar loppor som biter illern från att lägga 
livsdugliga ägg. På grund av det ska alla djur i hemmet få Program för att helt 
bryta cykeln; det är också möjligt att du behöver använda detta i kombination 
med andra produkter tillfälligtvis för att döda de vuxna lopporna. Pillret kan 
krossas och blandas med en godbit eller mat, eller lösningen kan hällas direkt 
över maten. Se till så att rätt iller får hela dosen. Det bör tas med mat; 
faktum är att ju mer mat, desto mer effekt kommer det att ha. Din veterinär kan 
ringa Ciba-Geigy på 800-637-0281 med sina frågor. 

Advantage kommer i en tub. Det appliceras en gång i månaden på skulderbladen där 
illern inte kan slicka bort det så lätt (andra husdjur kan dock). Illerägare har 
rapporterat att det fungerar mycket bra. Det är vattenlösligt, så du bör inte 
bada illern annat än precis före en ny applikation och illern måste vara helt 
torr innan nästa dos. Idén är att döda lopporna innan de kan lägga sina ägg, och 
förhoppningsvis innan de bits. 

Frontline används också utvärtes och sägs fungera mycket bra. Det är 
alkoholbaserat och luktar lite innan det torkar, men det är vattenresistent. 
Detta betyder att det kan vara längre än Advantage, men om din iller skulle få 
en reaktion av det (vilket jag inte har hört att någon har fått), kan det vara 
svårare att få bort det. 

------------------------------ 

(10.10) Hur ser jag om min iller har öronskabb? Vad gör jag åt dem?

Kontrollera när du rengör din illers öron, kanske en gång i månaden [7.5]. 
Rödbrunt vax är normalt, men om du ser tjock svart utsöndring är det troligen 
öronskabb. Det är också en bra idé att be din veterinär att kontrollera öronen 
närhelst du tar dit illern. Du kan inte få öronskabb från din iller, men din 
katt, din hund, och andra illrar kan smittas.

Dr. Williams, DVM säger: 

Illrar får ganska ofta öronskabb, så det är inget att bli upprörd över. 
Kontrollera med din veterinär och införskaffa två produkter: En ceruminolytisk 
öronrens (till exempel "Oti-Clens"), vilket kommer att lösa upp vaxet som 
skabben lever i. Detta är att föredra framför att försöka gräva ur vaxet med 
tops. Skaffa sedan en bra öronrens som dödar skabb från din veterinär (jag 
använder Tresaderm). 

Applicera lite öronrens (som löser upp vaxet) i örat och massera. Låt det vara i 
en minut. Din iller kommer antagligen ruska på huvudet och sprida vax över både 
dig och golvet. Använd en tops och ta försiktigt bort resterna av vaxet från 
örongången. Du kommer inte att skada örontrumman eftersom illrars örongång är L-
formad - du kommer bara att rengöra den vertikala delen av gången. Efter att du 
har tagit bort vaxet, droppa den andra öronrensen i örat. Se till att vätskan du 
använder håller kroppstemperatur - placera behållaren i din skjorta eller ficka 
några minuter innan du använder den. Ingen tycker om att få kall vätska i sina 
öron!!! 

Rengör varje dag under en vecka, tio dagar, gör uppehåll en vecka och gör om en 
vecka till för att få bukt med öronskabb. Om ditt problem bara är smutsiga öron 
(vissa illrar har mycket vax) - använd bara vaxupplösaren en gång i veckan. 

Ivermectin kan användas i svåra fall, antingen oralt, injicerat, eller direkt i 
örat. Idag hittade jag en artikel (Bell, JA. Parasites of Domesticated Pet 
Ferrets, Comp. Clin. Educ. Pract. Vet. 16(5): 617-620), vilken fastställer dosen 
för lokal behandling av ivermectin: Injicerat ivermectin blandas med propylen 
glykol med koncentrationen 1:20 - sedan 0,2 till 0,3 ml (4-6 droppar) i varje 
örongång dagligen. Illrar som får ivermectin för förebyggande behandling mot 
hjärtmask har troligtvis inte problem med öronskabb. 

Dr. Susan Brown, DVM säger: 

Det är inte säkert att oljan (som används för rengöring) kommer att helt ta bort 
öronskabben även om den kommer att hjälpa till att dränka dem. Öronskabb tas 
lätt omhand genom att applicera Ivermectin direkt i örat med doseringen 0,5 
ml/kg delat på två doser för användning i var sitt öra, upprepa proceduren efter 
två veckor. Du måste ha en fastställd diagnos på öronskabb från din veterinär 
och få medicinen av honom eller henne. 

Vid minst två tillfällen har Oterna örondroppar från Pitman-More Ltd England 
(innehållande betamethasone BP, neomycin BP och monosulifiram) orsakat skada på 
(det yttre) örat hos illrar, därvid nödvändiggjort borttagandet genom operation 
av en del av örat. Det rekommenderas att undvika användandet av denna medicin 
mot öronskabb hos illrar, och att kontrollera andra mediciner i fall de har 
dessa ingredienser. 

------------------------------ 

(10.11) Behöver jag oroa mig över hjärtmask? 

Ja, om du bor i ett område där hjärtmask är inhemskt. Hjärtmask sprids av 
moskiter, så det är ett större problem där det finns mycket moskiter. 

Dr. Debra Kemmerer, DVM skriver: Min praktik har varit "illerintensiv" i ungefär 
nio år. Jag har diagnostiserat och behandlat ungefär trettio illrar mot 
hjärtmask. Många som inte hölls på förebyggande medel har man funnit varit 
positiva med hjärtmask vid obduktionen som gjordes för att de dog plötsligt. 
Enligt min uppfattning skall alla illrar som bor i ett område med hjärtmask vara 
på preventiv behandling även om han aldrig vistas utomhus. 

The American Heartworm Society rekommenderar Heartgard för användning på illrar. 
I teorin är detta utmärkt, men ibland inte så praktiskt. Många illerägare är 
inte vana vid att ge tabletter och de flesta illrar äter inte upp hela "blocket" 
som är den månatliga tuggbara tabletten för hundar. Den nya Feline Heartgard ser 
dock lovande ut. I ett smaktest utfört på detta sjukhus, där man använde sig av 
illrar fick vi ett 60% accepterande av den lilla tuggbara feline tabletten. 
Detta kommer att vara en lättnad för många ägare som inte tycker om att ge 
vätskan som beskrivs nedan. 

Om en iller inte vill äta den tuggbara tabletten har jag ett alternativ: Blanda 
0,3 cc Ivermectin (1%-ig injiceringslösning) med 28 gram propylen glykol 
(Ivermectin är inte vattenlösligt). Detta gör en lösning  på 100 mikrogram/ml. 
Ge oralt 0,1 cc per 0,45 kg kroppsvikt en gång i månaden. Vi förvarar lösningen 
i bärnstensfärgade flaskor med varning om förvaring i solljus, och vi har en 
tvåårig hållbarhetsmarkering på dem. Själva injektionen har längre hållbarhet, 
så detta bör vara tillräckligt. 

Jag har använt denna blandning sedan 1988. Ägarnas tillmötesgående har varit 
gott, komplikationer och sideffekter har varit praktiskt taget obefintliga, och 
ingen iller som har tagit det har diagnostiserats med hjärtmask. Jag ser illrar 
som är positiva med hjärtmask som inte har tagit förebyggande medel. Jag oroar 
mig inte så mycket över avsaknaden av erkännande från USDA för illrar, eftersom 
det finns praktiskt taget ingenting som är erkänt för användning för illrar 
ändå, med undantaget av två vaccinationer.

Testet CITE Snap för förmörkad hjärtmask (occult heartworms) har visat sig vara 
tillförlitligt och användbart vid användning på illrar. Det har visat positivt 
resultat även vid förekomsten av bara en eller två vuxna maskar. Jag kan inte 
med personlig erfarenhet garantera tillförlitligheten i något annat antigentest. 

Dr. Kemmerer rapporterar att enligt hennes erfarenhet dör alla illrar som har 
hjärtmask om de inte får behandling. Om din iller är positiv vid testning mot 
hjärtmask, kontakta Dr. Kemmerer på 352-332-4357 för information om kuren som 
hon rekommenderar och har funnit ger 75% överlevnad. 

Om ditt husdjur får förebyggande medel mot hjärtmask, överväg att ge dem det 
hela året. Detta eliminerar möjligheten att en mask kommer in innan du startar 
igen, så din iller kommer att vara säkrare och behöver inte ta prover varje vår. 

För din information är tecknen på infektion av hjärtmask kronisk hosta, letargi, 
svårighet att andas, vätskeansamling i buken, svimningar och blåaktig färg på 
tunga, tandkött och läppar. 

------------------------------ 

(10.12) Finns det något akutnummer vad gäller förgiftning?

The National Animal Poison Control Center (NAPCC) kan nås på två sätt: ring 
antingen 1-900-680-0000 ($20 för de första 5 minuterna, $2.95 för varje 
påföljande minut) eller 1-800-548-2423 ($30 kostnad som dras på ditt 
kreditkort). Ge dem all information: vad din iller har kommit i kontakt med, 
ingredienserna, hur mycket hon åt eller rörde vid och för hur länge sedan det 
var. 

De har också en Webb-sida där du kan få råd på hur du undviker förgiftning av 
ditt djur, vad du gör om förgiftning uppstår och så vidare. 

== Slut på del 4 ==